fbpx

Opremanje

Lorem Ipsum je jednostavno model teksta koji se koristi u štamparskoj i slovoslagačkoj industriji. Lorem ipsum je bio standard za model teksta još od 1500. godine, kada je nepoznati štampar uzeo kutiju sa slovima i složio ih kako bi napravio uzorak knjige. Ne samo što je ovaj model opstao pet vekova, nego je čak počeo da se koristi i u elektronskim medijima, nepromenivši se. Popularizovan je šezdesetih godina dvadesetog veka zajedno sa listovima leterseta koji su sadržali Lorem Ipsum pasuse, a danas sa softverskim paketom za prelom kao što je Aldus PageMaker koji je sadržao Lorem Ipsum verzije. Nasuprot verovanju, Lorem Ipsum nije nasumično izabran i složen tekst. Njegovi koreni potiču u delu klasične Latinske književnosti od 45. godine pre nove ere, što ga čini starim preko 2000 godina. Richard McClintock, profesor latinskog na Hampden-Sydney koledžu u Virdžiniji, je potražio definiciju pomalo čudne reči "consectetur" iz Lorem Ipsum pasusa i analizirajući delove reči u klasičnoj književnosti otrkio autentičan izvor. Lorem Ipsum dolazi iz poglavlja 1.10.32 i 1.10.33 knjige "de Finibus Bonorum et Malorum" (Ekstremi Boga i Zla) koju je napisao Cicero 45. godine pre nove ere. Knjiga govori o teoriji etike, koja je bila vrlo popularna tokom Renesanse. Prva rečenica Lorem Ipsum modela "Lorem ipsum dolor sit amet..", dolazi iz rečenice u poglavlju 1.10.32. Standardni deo Lorem Ipsum je od 1500. godine je reprodukovan po želji. Poglavlja 1.10.32 i 1.10.33 knjige "de Finibus Bonorum et Malorum" koju je napisao Cicero su takođe reprodukovana ali u originalnom formatu zajedno sa engleskim prevodom od H. Rackham iz 1914. godine.

Kontakt info

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23, 34000 Kragujevac, Srbija

064/200-92-99

www.bizcentar.com